ΕΦΑΡΜΟΓΗ Dnet Mobile Terminal Βασικη Λειτουργικοτητα

Το Dnet Mobile Terminal αποτελεί αυτόνομη εφαρμογή που τρέχει σε συσκευές Tablet (Android 4+) και απευθύνεται σε εξωτερικούς πωλητές επιχειρήσεων, συγχρονίζει δεδομένα με τεχνολογικές και λειτουργικές δυνατότητες, όπως online ή offline σενάρια και προσφέρει αυξημένες δυνατότητες παραμετροποίησης, customization και συνεργάζεται ιδανικά με τα προγράμματα της Entersoft. Διαθέτει δυνατότητες όπως καταχώρηση νέων πελατών, διαχείριση παραγγελιών, τιμολόγηση επί αυτοκινήτου, παρουσίαση προϊόντων και προβολή διαθεσιμότητας.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ DNET DATACOLLECTOR

Το Dnet DataCollector αποτελεί αυτόνομη εφαρμογή που τρέχει σε συσκευές Mobile (Windows mobile 6 ή 6.5), συγχρονίζει δεδομένα με τεχνολογικές και λειτουργικές δυνατότητες, όπως online ή offline σενάρια και προσφέρει αυξημένες δυνατότητες παραμετροποίησης, customization και συνεργάζεται ιδανικά με τα προγράμματα της Entersoft. Διαθέτει δυνατότητες όπως Διαχείριση Απογραφών, Παραγγελιών, Packing Lists, Picking Lists, Ετικετών, Νέων BarCode, προβολή διαθεσιμότητας, Ενδοδιακινήσεων.
To Dnet Data Collector απευθύνεται σε δυναμικά αναπτυσσόμενες μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, που θέλουν να μετατρέψουν τη χρήση της υψηλής τεχνολογίας σε ανταγωνιστικό επιχειρηματικό πλεονέκτημα. Το σύστημα υποβοηθά την συλλογή δεδομένων από αποθηκευτικούς χώρους, χώρους παραγωγής, Retail καταστήματα κ.λ.π. και την άμεση καταχώρησή τους στο ERP με τρόπο ασφαλή και γρήγορο.
Μερικά από τα κίνητρα υιοθέτησης των λύσεων mobile από τις επιχειρήσεις περιλαμβάνουν:
• Η σύγχρονη επιχειρηματική κατάσταση απαιτεί αυξημένη παραγωγικότητα
• Μείωση του χρόνου καταγραφής αποθεμάτων & εξυπηρέτησης των πελατών καθώς και των σφαλμάτων που αναπόφευκτα παρουσιάζονται από τις χειρόγραφες διαδικασίες.
• Εύκολη και ακριβής επιλογή των ειδών μιας παραγγελίας από τα διαθέσιμα είδη της αποθήκης
• Άμεσος έλεγχος της διαθεσιμότητας ανά αποθήκη με απλό σκανάρισμα του BarCode του είδους
• Άμεση εκτύπωση ετικετών από το ράφι με απλό σκανάρισμα του BarCode του είδους
Εισοδος πελατων