ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Η Επιχείρηση ‘Δημήτρης Ευστρατιάδης’ ξεκίνησε τις εργασίες της το 1986 στην Αθηνά και ειδικεύτηκε στην επισκευή ηλεκτρονικών συσκευών υψηλής τεχνολογίας.
Το 1995 μετέφερε τις δραστηριότητες της στην Μυτιλήνη και από το 1997 ασχολήθηκε και με την Χονδρική και Λιανική πώληση ηλεκτρονικών συσκευών γραφείου (ηλεκτρονικοί υπολογιστές, περιφερειακά, κ.α.), προγραμμάτων Η/Υ και αναλώσιμων υλικών. Επίσης σε συνεργασία με την εταιρεία XEROX της οποίας γίνεται εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Νομού Λέσβου, προσφέρει εξελιγμένα συστήματα διαχείρισης και παραγωγής εγγράφων, που συμβάλλουν στην αύξηση της παραγωγικότητας.
Από το 1999 μέχρι το 2007 μετά την συνεργασία της με την αλυσίδα καταστημάτων πληροφορικής BIG CITY είναι εγκατεστημένη στην διεύθυνση που λειτουργεί μέχρι σήμερα με το εμπορικό όνομα ‘Big City Μυτιλήνης - Δημήτρης Ευστρατιαδης’ και επανδρώνεται από μια ομάδα 9 ατόμων εκ των οποίων 4 δραστηριοποιούνται στο τμήμα πωλήσεων, 4 στο τεχνικό τμήμα και 1 στο λογιστήριο.
Από τον Ιούλιο του 2007 η επιχείρησή μας μετατράπηκε σε Ανώνυμη Εταιρία με τον τίτλο ‘Dnet - Δημήτρης Ευστρατιαδης A.E.’ και συνεργάζεται με την InfoQuest παίρνοντας το franchise της θυγατρικής της U Shop για τη Μυτιλήνη. Επανδρώνεται με σύνολο 10 ατόμων από τα οποία 3 δραστηριοποιούνται στο τμήμα πωλήσεων και 7 στο τεχνικό τμήμα.

Εισοδος πελατων