ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ

ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ

Στο επίκεντρο όλων των δραστηριοτήτων της ‘Dnet - Δημήτρης Ευστρατιαδης A.E.’είναι η ικανοποίηση του πελάτη.
Το όραμα της είναι να βοηθάει τους πελάτες της με πρωτοποριακά προϊόντα και υπηρεσίες διαχείρισης, να βελτιώνουν τις εταιρικές τους διαδικασίες και τα οικονομικά τους αποτελέσματα.
Γενικά η υποδομή της ‘Dnet - Δημήτρης Ευστρατιαδης A.E.’ διαθέτει ανθρώπους των οποίων βασική δουλειά είναι η απόλυτη κατανόηση του αντικειμένου του πελάτη και είναι αφοσιωμένοι στο να δίνουν τις κατάλληλες λύσεις.

Η ‘Dnet - Δημήτρης Ευστρατιαδης A.E.’ είναι μία από τις μεγαλύτερες και σταθερά αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις στον χώρο της.
Στόχοι της ‘Dnet - Δημήτρης Ευστρατιαδης A.E.’ αποτελούν:
§ η σταθερή ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών που προσφέρει,
§ η εξασφάλιση μιας επιτυχής πορείας στην ελληνική αγορά,
§ η διατήρηση και η αύξηση του μεριδίου της αγοράς που κατέχει,
§ η ικανοποίηση των απαιτήσεων και προσδοκιών των πελατών της,
§ η ικανοποίηση των σχετικών με το αντικείμενο λειτουργίας των νομοθετικών διατάξεων και κοινωνικών θεσμών (ασφάλεια, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και υλικών).

Η ‘Dnet - Δημήτρης Ευστρατιαδης A.E.’ επιδιώκει την βελτιστοποίηση της ολικής εικόνας της, όπως καθορίζεται στην Πολιτική Ποιότητας στο § 3.2 του παρόντος εγχειριδίου.

Η ‘Dnet - Δημήτρης Ευστρατιαδης A.E.’ δραστηριοποιείται με συνεχώς αυξανόμενο κύκλο εργασιών, διαθέτοντας πλήρη τεχνογνωσία, κατάλληλο προσωπικό, άψογη οργάνωση, έλεγχο των ανθρώπινων, διοικητικών, υλικών και τεχνικών παραγόντων που επηρεάζουν την ποιότητα, ενώ συνεχώς βελτιώνει τη λειτουργία της και την οργανωτική της δομή (αναφορά στην Ασφάλεια των εργαζομένων και Προστασία του Περιβάλλοντος - όπου κρίνεται σκόπιμο).

Κέντρο δραστηριοτήτων της εταιρίας είναι ο πελάτης και φιλοσοφία της η Ποιότητα. Με το πνεύμα αυτό η ‘Dnet - Δημήτρης Ευστρατιαδης A.E.’ έχει προβεί στο σχεδιασμό όλων της των δραστηριοτήτων και έχει καθορίσει την οργανωτική της δομή, τους πόρους και τις διαδικασίες καθημερινών λειτουργιών της που στο σύνολο τους αποτελούν το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας της ‘Dnet - Δημήτρης Ευστρατιαδης A.E.’

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ

Η ‘Dnet - Δημήτρης Ευστρατιαδης A.E.’ διαθέτει την πείρα, τεχνογνωσία και στελέχωση ώστε να γνωρίζει σε βάθος τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κλάδου και κάθε επιχείρησης και να προτείνει μηχανήματα και ευέλικτες λύσεις, που προσαρμόζονται στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε πελάτη ξεχωριστά.

Οι κύριοι τομείς δραστηριοποίησης της είναι:

>Η/Υ- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ
Συνεργάζεται με τις μεγαλύτερες εταιρείες του χώρου και προσφέρει προϊόντα επιλεγμένα κυρίως για την ποιότητα και την λειτουργικότητα τους σε χαμηλές τιμές.

>ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Σε συνεργασία με την εταιρεία XEROX της οποίας είναι εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Δήμου Λέσβου για πωλήσεις και τεχνική υποστήριξη, προσφέρει εξελιγμένα συστήματα διαχείρισης και παραγωγής εγγράφων, που συμβάλλουν στην αύξηση της παραγωγικότητας. Η γκάμα της XEROX περιλαμβάνει τα επιτραπέζια και επιδαπέδια πολυλειτουργικά συστήματα με δυνατότητα εκτύπωσης, αντιγραφής, σάρωσης και αποστολής email και fax, εκτυπωτές laser και στερεάς μελάνης καθώς και επιτραπέζια μηχανήματα fax.

>ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Η/Υ
Διαθέτει όλα τα προγράμματα των εταιρειών MICROSOFT, SYMANTEC, ADOBE και είναι εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Λέσβου για πωλήσεις και τεχνική υποστήριξη της εταιρείας SUNSOFT και ENTERSOFT όπως επίσης δημιουργεί εφαρμογές για τιμολόγηση επί αυτοκινήτου, διαχείρισης αποθηκών όπως και παραμετρικά δικά της προγράμματα, κατασκευασμένα σύμφωνα με τις ανάγκες των πελατών της όπως το πρόγραμμα Εφημεριών Φαρμακείων και το Price Checker για καταστήματα.

>ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ
Διαθέτει μια πλήρη γκάμα αναλώσιμων εκτυπωτών και φωτοαντιγραφικών όλων των μεγάλων εταιρειών.

>ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
Μια άρτια εκπαιδευμένη ομάδα τεσσάρων τεχνικών υποστηρίζει τεχνικά όλη την παραπάνω γκάμα προϊόντων και έχει την δυνατότητα κατασκευής και υποστήριξης δικτύων Η/Υ.

Εισοδος πελατων