Βραβευση απο την Entersoft ως Solution Partner of the year 2016

Solutions Partner
Επιβραβεύει τον Συνεργάτη όπου έχει αναπτύξει την καλύτερη Ειδική Λύση ή Λύση Κάθετης αγοράς βασισμένη στα προϊόντα της Entersoft. Διαθέτει μεγάλο αριθμό ποιοτικών υλοποιήσεων, ενώ το μέγεθος της αγοράς που απευθύνεται η λύση αυτή είναι μεγάλο και συνεισφέρει στην Εμπορική Επιτυχία και στην ανάπτυξη της ίδιας της εταιρείας.

2016 Solutions Partner of the Year
Dnet - Δημήτρης Ευστρατιάδης Α.Ε.Βραβευση απο την Entersoft ως Solution Partner of the year 2015

Solutions Partner
Επιβραβεύει τον Συνεργάτη όπου έχει αναπτύξει την καλύτερη Ειδική Λύση ή Λύση Κάθετης αγοράς βασισμένη στα προϊόντα της Entersoft. Διαθέτει μεγάλο αριθμό ποιοτικών υλοποιήσεων, ενώ το μέγεθος της αγοράς που απευθύνεται η λύση αυτή είναι μεγάλο και συνεισφέρει στην Εμπορική Επιτυχία και στην ανάπτυξη της ίδιας της εταιρείας.

2015 Solutions Partner of the Year
Dnet - Δημήτρης Ευστρατιάδης Α.Ε.Εισοδος πελατων